ฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดทำ ID PLAN และ PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 1839
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2556
คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี 7 กุมภาพันธ์ 2561 2168
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย วันที่ 31 ม.ค.2561 2666
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 3151
Automotive ชุดสื่อการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ 22 ธันวาคม 2560 2262
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET วันที่ 16 ธันวาคม 2560 2218
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ทวันที่ 10 ธันวาคม2560 2459
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ 2121
หัวหน้าแผนกวิชา 2920