ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาและส่งงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 2373
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2309
ปฏิทินกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1437
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พักรถ-พักคน บริการซ่อม,ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เทศกาลปีใหม่ 2561 1912
โครงการตรวจสารเสพติดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560วันที่ 27 ธันวาคม 2560 2451
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 2424
โครงการ การอาชีพร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 1776
โครงการทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 2601
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1762
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1835