ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอไชยา ประจำปี 2562 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 830
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 789
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เคารพธงชาติ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 1448
กิจกรรม วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 731
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างตัดผมชาย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 2161
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรณษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 996
โครงการ วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 895
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 1381
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 948
พิธีไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2071