ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมการจัดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 3281
โครงการประกวดแดนเซอร์เพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติดและสุดยอดพิธีกร วันที่ 18 ธันวาคม 2562 1582
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพไชยาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2562 2113
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 1109
"กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา 1244
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 1144
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ขึ้นรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 1417
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2562 52918
โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 1327
โครงการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1093