ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) 2771
วันที่ 2 เมษายน 2561 1655
ต้อนรับทีมงานจาก บริษัท คูโบต้า จำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2561 1694
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานวันที่ 24 มกราคม 2561 1547
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2560วันที่ 1 ธันวาคม 2560 1542
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560 2581
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพระบบออนไลน์ 3018
โครงงานเพาะเห็ดจากทะลายปาล์ม ตามรอยพ่อ 2448
โครงการพัฒนาศักยภาพลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการปีการศึกษา 2560 2325
งานความร่วมมือ 1285