ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 1503
มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 1672
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 1510
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 1547
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 28 ตุลาคม 2561 1680
รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 361202
ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 1516
โครงการเปิดโลกนวัตกรรมอาชีวศึกษา 4.0 วันที่ 21 กันยายน 2561 1569
โครงการตลาดนัดวิถีพอเพียง 21 กันยายน 2561 1503
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 ก.ค. 2561 2084