วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ข้อมูลอาคารสถานที่

ป้อมยาม

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

48 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

สภาพอาคารก่ออิฐ ฉาบปูน มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ใช้เป็นสถานที่อยู่เวรรักษาการณ์

  

อาคารสำนักงานหอประชุม

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

960 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นอาคารสำนักงานของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา เป็นหอประชุมทำกิจกรรมต่างๆ มีห้องน้ำชาย-หญิง และห้องเก็บของทางด้านหลัง

ชั้นที่ 2 จัดเป็นสำนักงาน

-ห้องผู้อำนวยการ

-ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

-ห้องประชุมเล็ก

  

อาคารเรียนและปฏิบัติการ

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

1,920 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาพณิชยการและห้องธนาคารจำลอง

ชั้นที่ 3 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องคณิตศาสตร์และห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน

ชั้นที่ 4 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาพณิชยการ

 

อาคารเรียน 2540

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

882 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องทะเบียน งานวัดและประเมินผล ห้องพยาบาล ห้องเอกสารการพิมพ์ ร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยฯ

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา วิชาสุขศึกษา และวิชาภาษาไทย

 

อาคารฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์1

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

480 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่เรียนแลฝึกปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างยนต์

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎี

 

อาคารฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

480 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎี

 

อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

4,000 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสำนักงานพัสดุกลาง

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นที่
3 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ชั้นที่ 4 ใช้เป็นพื้นที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  

อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน นักศึกษา

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

108 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

เป็นอาคาร 2 ชั้น
ชั้นที่
1 ใช้เป็นพื้นที่จอดรถของวิทยาลัยฯ

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นสำนักงานของฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายวางแผนและพัฒนา

  

บ้านพักผู้อำนวยการ

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

110 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

เป็นบ้านพัก 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

  

บ้านพักครู ขนาด 6 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

733.50 ตารางเมตร

จำนวน

6 ยูนิต

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

เป็นเรือนแถว 2 ชั้น 6 ยูนิต

แต่ละยูนิตมี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว

  

บ้านพักภารโรง ขนาด 3 ยูนิต

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

92 ตารางเมตร

จำนวน

3 ยูนิต

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

สภาพบ้านยกพื้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3 หลังๆละ 2 ยูนิต ใช้เป็นที่พักของครูทั้งหมด

 

อาคารเรียนชั่วคราว

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

270 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว แบ่งเป็นห้องๆ ใช้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานตะไบของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และเก็บวัสดุของงานอาคารสถานที่

 

-สนามกีฬา, สนามมวย และสนามบาสเกตบอล

จำนวน

3 สนาม

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

เป็นสนามกีฬามาตรฐาน

เป็นสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน

เป็นเวทีมวยชั่วคราวขนาดมาตรฐาน

  

ระบบประปาบาดาล

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

18 ตารางเมตร

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

เป็นระบบประปาใช้น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรองน้ำ เข้าบ่อพัก และสูบขึ้นถังสูงจ่ายผ่านระบบประปาสู่อาคาร

  

รั้ว

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

710 เมตร

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

สภาพก่อสร้างด้วยเสริมเหล็ก ผนังอิฐบล็อกเสริมเหล็กด้าน

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตกบางส่วนและทิศใต้บางส่วน

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

4,200 ตารางเมตร

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

สภาพก่อสร้างด้วยเสริมเหล็กผ่านอาคารต่างๆภายในวิทยาลัยฯ

 

โรงอาหาร

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

280 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

สภาพเป็นอาคารชั้นเดียวต่อเติมด้านหลังใช้ประกอบอาหาร มีเคาเตอร์วางอาหารและอื่นๆ จำนวน 10 ยูนิต

 

อาคารศูนย์วิทยบริการ

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

1,440 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับเป็นสำนักงานของฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ

ชั้นที่ 2 ใช้สำหรับเป็นห้องประชุม และห้อง Self Access Center

ชั้น 3 ใช้สำหรับเป็นห้องสมุดของวิทยาลัยการอาชีพไชยา

  

อาคารเรียนรวม (อาคาร 8)

ขนาดพื้นที่ (ตรม.)

1,500 ตารางเมตร

จำนวน

1 หลัง

สภาพอาคาร/การใช้ประโยชน์

ชั้นที่ 1 ห้องเรียนรวม

ชั้นที่ 2 สำนักงานฝ่ายวิชาการ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ชั้นที่ 3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ชั้นที่ 4 ห้องเรียนสังคม ห้องเรียนภาษาไทย