ข้อมูลครุภัณฑ์

สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา

  

ข้อมูลครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการเงิน
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ATEC PREMIER 1 22,400 22,400 8 ธ.ค. 47 7440-001-0002-473-001
คอมพิวเตอร์ Notebook
Samsung R439-DA06TH
1 26,000 26,000 10 ก.พ. 54 7440-001-0043-541-001
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะยี่ห้อ HP
จอ LED ขนาด 20นิ้ว HP
1 25,680 25,680 23 ธ.ค. 56 7440-001-0001-562-001
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป       1 28,880 28,880 27 มี.ค. 61 7440-001-0001-612-001
เครื่องพิมพ์ Deskjet ink 1 3,900 3,900 27 มี.ค. 61 7430-008-0001-612-001
เครื่องสำรองไฟ 1000 VA/500W 1 2,790 2,790 27 มี.ค. 61 6110-006-0001-612-001
เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Pro M203DN 1 10,500 10,500 23 ก.ย. 63 7440-010-0001-632-001
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ACER 1 23,870 23,870 18 มี.ค. 64 7440-001-0001-642-001

 

งานพัสดุ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
รถโดยสารขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 540,000 540,000 30 ส.ค. 37 2310-001-0001-371-001
รถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 420,000 420,000 30 ก.ค. 38 2320-004-0001-381-001
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิลแคป
1 482,000 482,000 19 ก.ค. 39 2320-004-0002-391-001
แอร์ LQ 818AN.E1 + พร้อมติดตั้ง 1 27,490 27,490 8 ก.พ. 56 4120-001-0009-562-002
TV SAMSUNG PS-51F450A                            1 22,000 22,000 8 ก.พ. 56 7730-003-0003-471-001
รถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง 1 1,640,000 1,640,000 15 ม.ค. 58 2310-004-0001-582-001
ครุภัณฑ์ห้องเรียนทันสมัยแบบอินเตอร์แอคทีฟ
พร้อมซอร์ฟแวร์บันทึกการสอนออโต้เรคคอดดิ้ง
แสดงผลแบบ HTML LINK
1 1,490,000 1,490,000 14 ก.พ. 60 6930-004-0001-601-001
ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนเฟรมเวิร์ก
เอไอว้อยซ์เซทบอทหุ่นยนต์
1 2,777,000 2,777,000 12 พ.ค. 65

 

งานทะเบียน
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้โชว์บานเลื่อน 2T - 005 สีเขียว 2 6,000 12,000 19 พ.ย. 52
7110-013-0004-531-001
ถึง 002
ตู้บานเลื่อนกระจก SAD 18 สีเขียว 3 6,300 18,900 19 พ.ย. 52
7125-002-0035-531-001
ถึง 003
โต๊ะประชุม NO. 260 ยี่ห้ออิโตกิ 1 9,000 9,000 19 พ.ย. 52 7110-007-0526-531-001
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 15,000 15,000 25 พ.ย. 52 7440-001-0039-531-001
เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FIJI XEROX รุ่น 3105             1 39,000 39,000 18 ก.พ. 56 7490-015-0005-461-001
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก                                1 40,000 40,000 19 ก.พ. 59 7490-015-0001-592-001
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า
36,000 BTU
2 42,300 84,600 10 พ.ค. 59
4120-001-0001-592-001
ถึง 002
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 1 38,340 38,340 20 ม.ค. 63 7440-001-0001-632-001

  

งานประชาสัมพันธ์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องโทรทัศน์ PANASONIC TA2220  1 2,690 2,690 21 ต.ค. 48 5805-001-0001-491-001
แสตนบอร์ดแบบท่อโลหะคู่ตัดพับ  1 7,490 7,490 17 ก.พ. 49 7110-013-0002-492-002
เครื่อง MIXER  1 19,000 19,000 7 ก.ย. 50 5821-002-0002-501-001
เครื่องวิทยุขยายเสียง ระบบ FM ขนาด 100 W  1 35,000 35,000 7 ก.ย. 50 5826-017-0002-501-001
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 27,000 27,000 19 พ.ย. 50 7440-001-0024-512-002
แอร์ยี่ห้อ Mitsubishi MS-PGC13GC 1 21,900 21,900 20 พ.ย. 50 4120-001-0004-512-001
จอคอมพิวเตอร์ SAMSUNG WIDE  1 72,000 72,000 7 พ.ค. 51 7440-006-0004-512-002
ตู้สาขาโทรศัพท์ PHONIK NEW COMPACT
ขนาด 4 สายนอก
1 67,000 67,000 4 ก.ค. 56 7125-002-0019-481-001
กล้อง Canon EOS 1 15,500 15,500 29 ธ.ค. 58 6720-005-0001-592-001
Printer Brohter MFC-J2330DW                      1 7,990 7,990 21 ก.ค. 60 5815-001-0001-602-001
กล้องถ่ายรูปความละเอียดไม่ต่ำกว่า
16 MEGAPIXEL
1 35,910 35,910 16 ธ.ค. 65

 

งานอาคารสถานที่
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU
1 21,500 21,500 30 พ.ค. 57 4120-001-0001-572-001
เครื่องปรับอากศแบบติดผนัง
ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU
3 28,700 86,100 7 มิ.ย. 59
4120-001-0001-592-001
ถึง 003
หม้อแปลงไฟฟ้า 315 KVA
3PH 50HZ 33000-400/230V
1 234,000 234,000 26 มิ.ย. 61 5950-004-0001-612-001
เครื่องกรองน้ำ POE 3 20,800 62,400 2 ก.ค. 61
4610-007-0001-612-001
ถึง 003
เครื่องดูดฝุ่น Z931 VACUUM                         1 6,990 6,990 26 ก.ค. 62  7910-003-0001-622-001
มอเตอร์บานเลื่อนอัตโนมัติ
มอเตอร์ TIPE รุ่น LYNEX
1 28,000 28,000 17 ก.พ. 64 6105-004-0001-642-001
ปัมน้ำหอยโข่ง "Mitsubishi"
รุ่น wcm-2205T
1 9,675 9,675 18 ก.พ. 65  
เก้าอี้พลาสติก 250 240 60,000 10 ส.ค. 65  
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า 19,000 BTU
2 46,500 93,000 26 ส.ค. 65  
เครื่องปรับอ่ากาศแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU
1 31,300 31,300 26 ส.ค. 65  

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  
งานศูนย์ข้อมูล
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ SERVER 2 40,000 80,000 22 มิ.ย. 52
7440-001-0029-521-001
ถึง 002
SERVER Rack 19 x 36 U 1 19,900 19,900 22 มิ.ย. 52 7440-001-0030-521-001
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง                        
ขนาด 13,000 BTU
1 19,500 19,500 8 มี.ค. 64 4120-001-0001-642-001
เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด
ชนิดเครือข่าย ขนาด 16 Ch
1 10,000 10,000 5 ก.ย. 65
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย
ความละเอียด 2 Mp
16 2,500 40,000 5 ก.ย. 65 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 ซม.            4 2,800 11,200 25 ต.ค. 59
7110-007-0001-602-001
ถึง 004

 

งานประกันคุณภาพ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล      1 19,000 19,000 30 ส.ค. 62 7440-001-0001-622-001
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
1 8,900 8,900 30 ส.ค. 62 7430-008-0001-622-001
เครื่องฉายภาพ (3 LCD Projector) 1 59,800 59,800 30 ส.ค. 62
6730-007-0001-622-001
เก้าอี้บุนวม (สีฟ้า) ขาเหล็กซุปโครเมี่ยม 20 12,800 25,600 30 ส.ค. 62
7110-006-0004-622-001
ถึง 020
เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง
ขนาด 36,000 บีทียู
2 55,000 110,000 30 ส.ค. 62
4120-001-0001-622-004
ถึง 005
ชุดระบบเครื่องเสียง 1 46,200 46,200 23 ก.ย. 62
8535-001-0001-622-001
โต๊ะประชุมโต๊ะโล่ง
ขนาด (120 x 60 x 75 cm.)
1 2,900 2,900 26 ก.ย. 62
7110-007-0001-622-001
โต๊ะประชุมโต๊ะโล่ง
ขนาด (150 x 60 x 75 cm.)
2 980 39,200 26 ก.ย. 62
7110-007-0002-622-001
ถึง 002

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้แช่ Mirage FZ-2696                        1 14,000 14,000 1 เม.ย. 51 4110-008-0002-512-001

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

   
งานกิจกรรม
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บาน 3 2,640 7,920 9 ก.พ. 48
7125-002-0022-482-001
ถึง 003
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 5 2,800 14,000 28 มี.ค. 48
7125-002-0019-481-001
ถึง 005
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 80 ซม.                  1 950 950 11 พ.ค. 48 7110-007-0032-482-001
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 1 950 950 11 พ.ค. 48 7110-007-0033-482-001

 

งานครูที่ปรึกษา
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ Laser Fuji-Xerox CP115 W           1 9,900 9,900 21 พ.ย. 59 7490-015-0001-602-001

  

งานปกครอง
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 0.60 x 40 x 1.60 เมตร         6 6,000 36,000 24 ก.พ. 48
7110-002-0006-482-001
ถึง 006

  

งานแนะแนว
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์                                       1 21,200 21,200 28 ส.ค. 52 7440-001-0034-522-001

 

งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้เหล็ก 2 บาน                                            2 2,500 5,000 13 ก.ย. 47
7125-002-0011-471-001
ถึง 002

   

ข้อมูลครุภัณฑ์

ฝ่ายวิชาการ

 
แผนกวิชาสามัญ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 15,160 45,480 13 ธ.ค. 55 7440-001-0068-562-002
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 3 1,250 3,750 13 ธ.ค. 55 7110-007-0001-562-001
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
   1
1,279,000
1,279,000
13 มี.ค. 58
6930-013-0001-581-001
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
10
32,000
320,000
17 ก.ค. 58
6930-013-0002-581-000
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 36,000  BTU       
2
49,000
98,000
13 มี.ค. 61
4120-001-0003-612-001
เก้าอี้ เลคเชอร์ ไม้ขาเหล็ก
90
850
765,00
17 ก.พ. 63
7110-006-0001-632-001
ถึง 090

 

แผนกวิชาช่างยนต์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1
80,000
80,000
18 พ.ค. 58
6910-010-0001-581-001
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 22,000 BTU
1
25,000
25,000
28 ต.ค. 59
4120-001-0002-602-002
เครื่องเชื่อม MIG Co2 MAX-WEDL
1
59,000
59,000
19 เม.ย. 60
3431-001-0001-602-001
เครื่องขัดกระทรายกลม 5 นิ้ว
2
12,800
25,600
19 เม.ย. 60
3220-009-0001-602-001
ถึง 002
เก้าอี้ซุปเปอร์แวร์ เกรด A สีขาว
100
230
23,000
12 พ.ค. 63
7110-006-0001-632-001
ถึง 100
โต๊ะตั้งเคลือบ บน-ล่าง 45 x 1.2 เมตร
50
980
49,000
12 พ.ค. 63
7110-007-0001-632-001
ถึง 050
เก้าอี้เลคเชอร์
40
980
39,200
31 พ.ค. 64
7110-006-0001-642-001
ถึง 040

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ชุดฝึกนิวเมติกส์ขั้นพื้นฐานพร้อมโปรแกรม
จำลองเสมือนจริง จำนวน 3 ชุด
1 1,489,000 1,489,000 10 พ.ค. 61 6930-004-0001-611-001
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU                   2 29,000 58,000 21 พ.ค. 61
4120-001-0003-612-003
ถึง 004
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 52 990 51,480 29 มี.ค. 64
4140-001-0001-642-001
ถึง 052
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 6 1,090 6,540 29 มี.ค. 64
4140-001-0002-642-001
ถึง 006
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 BTU 5 14,000 70,000 18 ม.ค. 65 
เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 3 16,000 48,000 11 ก.พ. 65  
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม
ไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว
3 3,000 9,000 11 ก.พ. 65  

 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ
ขนาด 20 MHz
10 24,980 249,800 16 ธ.ค. 54 6625-004-0021-461-001
ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโคร
โปรเซสเซอร์และระบบควบคุม
1 1,195,000 1,195,000 25 มี.ค. 59 6625-004-0001-591-001
จอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว 1 18,800 18,800 12 พ.ค. 59 6730-002-0001-592-001
เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED ขนาด 48 นิ้ว        1 22,490 22,490 24 พ.ค. 59 7730-003-0001-592-001
เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว 1 73,400 73,400 2 ก.พ. 60  7730-003-0001-602-001
เก้าอี้ เลคเชอร์ไม้ ขาเหล็ก 35 850 29,750 26 ก.พ. 63
7110-006-0001-632-091
ถึง 125

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
พัดลม 18 นิ้ว Hatari                            2 1,590 3,180 21 ม.ค. 63
4140-001-0001-632-001
ถึง 022

  

แผนกวิชาการบัญชี
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 25,000 25,000 11 มี.ค. 56 7440-001-0115-561-001
ชุดเครื่องเสียง + ลำโพง (ECT) 1 19,000 19,000 8 เม.ย. 56 5821-016-0001-562-001
ตู้เหล็ก Gerrnany Wall Rack 19" (40CM) 1 5,950 5,950 8 เม.ย. 56 7110-013-0001-562-001
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
30 15,900 477,000 6 ก.ค. 59 7440-001-0002-592-001
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า
11,500 BTU
2 16,000 32,000 10 ส.ค. 60
4120-001-0003-602-003
ถึง 004
เคาเตอร์ 2 ระดับ 1 12,400 12,400 15 ส.ค. 60 7195-004-0001-602-001
เก้าอี้ 6 1,940 11,640 15 ส.ค. 60
7110-006-0004-602-007
ถึง 012
โต๊ะทำงาน 60 x 120 x 75 ซม.                 4 2,450 9,800 15 ส.ค. 60
7110-007-0004-602-022
ถึง 025
ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุม
มัลติมีเดียแบบทัชสกรีน
1 1,487,000 1,487,000 4 มี.ค. 64  6930-004-0001-641-001
จอภาพ LED แบบ SMART TV
ขนาดไม่น้อยกว่า 65"
1 27,900 27,900 30 ส.ค. 64  6730-002-0001-642-001

 

แผนกวิชาการตลาด
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เก้าอี้ขาเหล็กหุ้มเบาะ 40 690 27,600 8 มิ.ย. 60
7110-006-0003-602-006
ถึง 045
Projector Epson EB-X04                     1 23,500 23,500 14 มิ.ย. 60 6730-001-0001-602-001
โต๊ะขาเหล็ก 5 ฟุต 20 1,290 25,800 26 มิ.ย. 60
7110-007-0002-602-002
ถึง 020
โต๊ะทำงาน 1 4,500 4,500 26 มิ.ย. 60 7110-007-0003-602-021
เก้าอี้ทำงาน 1 2,600 2,600 26 มิ.ย. 60 7110-006-0002-602-005

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอ
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
10 26,500 265,000 30 เม.ย. 56 7440-001-0114-561-001
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย                    40 35,750 1,430,000 22 พ.ค. 56 7440-001-0104-561-001
เครื่องปรับอากาศแขวนผนัง
ขนาด 26100 BTU ยี่ห้อเซ็นทัลแอร์
2 36,500 73,000 27 ก.ย. 56 4120-001-0001-562-001
เครื่องพิมพ์ไวนิล Indoor หน้า 1.82 เมตร 1 310,300 310,300 6 พ.ย. 59 7490-015-0001-592-001 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22 23,500 517,000 12 มิ.ย. 63
7440-001-0001-631-001
ถึง 022
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน 20 2,500  50,000 12 มิ.ย. 63
7110-007-0001-631-001
ถึง 020
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน 1 3,700 3,700 19 เม.ย. 60 7110-007-0001-631-021
เก้าอี้ 21 620 13,020 12 พ.ค. 63
7110-006-0001-631-001
ถึง 021
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 1 9,280 9,280 12 พ.ค. 63 7430-008-0001-631-001
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลพื้นฐาน 20 24,980 499,600 31 พ.ค. 64  

 

แผนกวิชาการท่องเที่ยว
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
โต๊ะทานอาหาร MOSEL WT 215
ขนาด 315 x 90 x 75
8 19,285 154,280 29 ม.ค. 62
7110-007-0001-622-001
ถึง 008
เก้าอี้ DAISY GY 45 x 58 x 90               60 2,185 131,100 29 ม.ค. 62
7110-006-0001-622-001
ถึง 060
โต๊ะทานอาหาร HANNAH G-BK
162 x 92 x 74
4 9,500 38,000 29 ม.ค. 62
7110-007-0002-622-001
ถึง 004
เก้าอี้ SPONGE PB-2 RD
48 x 52 x 79 x 45
10 1,500 15,000 29 ม.ค. 62
7110-006-0002-622-001
ถึง 010
เก้าอี้ SPONGE CHAIR WT 
48 x 52 x 79 x 45
10 1,500 15,000 29 ม.ค. 62
7110-006-0003-622-001
ถึง 010
พัดลมไอเย็น 4 23,500 94,000 13 พ.ค. 62
4140-001-0001-622-001
ถึง 004
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 BTU 1 20,800 20,800 20 ก.ย. 62 4120-001-0001-622-003

 

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์    1 497,000 497,000 24 ม.ค. 62 3417-001-0001-621-001
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.
พร้อมอุปกรณ์
2 165,000 330,000 19 ก.พ. 64
3416-001-0001-642-001
ถึง 002

 

งานพัฒนาหลักสูตร
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ LQ-300 1 13,000 13,000 11 มิ.ย. 42 7490-001-0002-422-001
ตู้เหล็กขนาด 2 บานเปิด                                3 8,025 24,075 20 ธ.ค. 43
7125-002-0019-481-001
ถึง 003
จอคอมพิวเตอร์ LCD 17" 1 7,500 7,500 24 ธ.ค. 51 7440-006-0005-521-001
เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 15 23,650 354,750 12 ก.ค. 53
6730-001-0027-532-002
ถึง 016
เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 1 24,990 24,000 12 ก.ค. 53 5895-007-0002-532-002
Prin Brother DCP-T420W 1 4,790 4,790 12 ก.ค. 64 7490-015-0002-642-001

  

งานวัดผลและประเมินผล
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้เอกสารทึบ 2 บานเปิด 2 5,000 10,000 4 ก.พ. 48 7125-002-0019-481-001
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต                      4 11,200 44,800 4 ก.พ. 48
7125-002-0020-481-001
ถึง 004

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
1
24,000
24,000
22 ก.ค. 51
7440-001-0023-512-001
ชั้นวางหนังสือสูง 2 หน้า
2
12,500
25,000
10 มี.ค. 53
7110-009-0010-532-001
ถึง 002
ชั้นวางหนังสือสูงหน้าเดียวปิดหลัง
2
7,500
15,000
10 มี.ค. 53
7110-009-0012-532-001
ถึง 002
ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร
3
7,000
21,000
10 มี.ค. 53
7125-002-0032-532-001
ถึง 003
เครื่องคอมพิวเตอร์
1
26,000
26,000
24 ธ.ค. 55
7440-001-0115-561-001
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ปรับได้
1
5,000
5,000
24 ธ.ค. 55
7110-007-0034-551-001
เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU
1
25,000
25,000
10 ก.พ. 60
7412-001-0003-602-003
โต๊ะคอมพิวเตอร์ เข้ามุม 45°
1
23,600
23,600
29 พ.ค. 60
7110-007-0001-602-001
เก้าอี้โพลี
4
1,790
7,160
29 พ.ค. 60
7110-006-0001-602-001
ถึง 004
เก้าอี้มีเบาะขาเหล็ก
8
2,400
9,600
26 ม.ค. 61
7110-006-0001-612-001
ถึง 008
โต๊ะทำงาน ขนาด 120 ซม.
4
2,400
9,600
26 ม.ค. 61
7110-007-0001-612-001
ถึง 004
เครื่องพิมพ์ความเร็ว 15 แผ่น/นาที
1
4,935
4,935
7 มิ.ย. 61
7430-008-0001-612-002

   

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่ต่ำกว่า 22,000 BTU  1 25,500 25,500 26 ต.ค. 59 4120-001-0001-602-001
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU
พร้อมติดตั้ง              
2 56,175 112,350 19 ธ.ค. 61
4120-001-0001-622-001
ถึง 002

  

งานสื่อการเรียนการสอน
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
โทรทัศน์ LCD แบบ Smart TV 65 นิ้ว               8 26,500 212,000 14 ก.ค. 63
7730-003-0001-632-001
ถึง 008
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระบบ SVGA 3500 Lumens
1 14,000 14,000 14 ก.ค. 63 6760-001-0001-632-001
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระบบ WXGA 3500 Lumens
2 35,750 71,500 14 ก.ค. 63
6730-001-0001-632-002
ถึง 003
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150" 2 20,000 40,000 14 ก.ค. 63
6730-002-0001-632-001
ถึง 002
จอโปรเจคเตอร์ ขนาด 70 x 70 นิ้ว 1 1,850 1,850 19 ส.ค. 64 6730-002-0001-642-001
Samsung LED TV 65" 5 30,400 152,000 19 ส.ค. 64
7730-003-0001-642-001
ถึง 005
Printer Epson L3110 2 4,190 8,380 19 ส.ค. 64
7490-015-0001-642-001
ถึง 002
เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,800 ANSI
14 35,700 499,800 31 ส.ค. 65

 

งานศูนย์บริการเครือข่ายพัฒนาคนอาชีวศึกษา
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์               1 499,700 499,700 14 ต.ค. 64 6730-007-0001-642-001