ข้อมูลครุภัณฑ์
สถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพไชยา
แผนกวิชาสามัญ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 1,279,000 1,279,000 13 มี.ค 58 6930-013-0001-581-001
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนห้องปฏิบัติการทางภาษา 10 32,000 320,000 17 ก.ค 58 6930-013-0002-581-000

  

แผนกช่างยนต์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 80,000.00 80,000.00 18 พ.ค 58 6910-010-0001-581-001

 


แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมชั้นสูง 1 3,128,000 3,128,000 4 เม.ย 56 6910-010-0006-451-001
พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน
ชุดห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า 1 1,979,000 1,979,000 2 เม.ย 56 6110-010-0001-561-001

 


แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม 1 1,195,000 1,195,000 25 มี.ค 59 6625-004-0001-591-001
เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED ขนาด 48 นิ้ว 1 22,490 22,490 24 พ.ค 59 7730-003-0001-592-001
จอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว 1 18,800 18,800 12 พ.ค 59 6730-002-0001-592-001

 


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 35,750 1,430,000 22 พ.ค 56 7440-001-0104-561-001
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 10 26,500 265,000 30 เม.ย 56 7440-001-0114-561-001
เครื่องปรับอากาศแขวนผนังขนาด 26100 BTU 2 36,500 73,000 27 ก.ย 56 4120-001-0001-562-001
ยี่ห้อเซ็นทัลแอร์
เครื่องพิมพ์ไวนิล Indoor หน้า 1.82 เมตร 1 310,300 310,300 6 พ.ย 59 7490-015-0001-592-001

  

แผนกวิชาการบัญชี
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 25,000 25,000 11 มี.ค 56 7440-001-0115-561-001
ชุดเครื่องเสียง+ลำโพง (ETC) 1 19,000 19,000 8 เม.ย 56 5821-016-0001-562-001
ตู้เหล็ก Gerrnany Wall Rack 19" (40CM) 1 5,950 5,950 8 เมย 56 7110-013-0001-562-001
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 30 15,900 477,000 6 ก.ค 59 7440-001-0002-592-001
ถึง 031

 

งานทะเบียน
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FIJI XEROX รุ่น 3105 1 39,000 39,000 18 ก.พ 56 7490-015-0005-461-001
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 1 40,000 40,000 19 ก.พ 59 7490-015-0001-592-001
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU 2 42,300 84,600 10 พ.ค 59 4120-001-0001-592-001

 


งานอาคารสถานที่
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ 1 99,510 99510 18 เม.ย 56 5950-004-0001-561-001
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12000BTU 1 21,500 21500 30  พ.ค 57 4120-001-0001-572-001
เครื่องปรับอากศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU 3 28,700 86100 7 มิ.ย 59 4120-001-0001-592-001
ถึง 003

 


งานการเงิน
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะยี่ห้อ HP จอ LED ขนาด 20นิ้ว HP 1 25,680             25,680 23 ธ.ค 56 7440-001-0001-562-001

 


งานพัสดุ
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
แอร์ LQ 818AN.E1 + พร้อมติดตั้ง 1 27,490 27,490 8 ก.พ 56 4120-001-0009-562-002
TV SAMSUNG PS-51F450A 1 22,000 22,000 8 ก.พ 56 7730-003-0003-471-001
รถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง 1 1,640,000 1,640,000 15 ม.ค 58 2310-004-0001-582-001

 


งานประชาสัมพันธ์
รายการ จำนวน หน่วยละ เป็นเงิน ว.ด.ป หมายเลขครุภัณฑ์
ตู้สาขาโทรศัพท์ PHONIK NEW COMPACT ขนาด4 สายนอก 1 67,000 67,000 4 ก.ค 56 7125-002-0019-481-001
กล้อง Canon EOS 1 18,500 18,500 29 ธ.ค 58 6720-005-0001-592-001